Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συνταξιούχος του ΟΤΕ, πέτυχε να μειώσει την δόση του, με μεταρρυθμιστική Διαταγή"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ  31-07-2019
Ειρηνοδικείο Χανίων
Η με ημερ.07-07-2019 Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή, που χορήγησε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε χρεωμένο συνταξιούχο οφειλέτη, με προβλήματα υγείας, με συνολικό χρέος 113.689,00 ευρώ, όχι μόνο τού πέρασε αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας,  αλλά και οικονομικής ανάσας, αφού  διατάχθηκε η πληρωμή  δόσης 250 ευρώ/μήνα, αντί 300 ευρώ, που έδινε  μέχρι χθες ,προς  τις 4 πιστώτριες τράπεζες και σε 10 δάνεια.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο του ΟΤΕ, με μηνιαία σύνταξη 1.200 ευρώ.άλλο εισόδημα δεν διαθέτει.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 

Κύρια κατοικία και δευτερεύουσα ,καθώς και αγροτεμάχια
Το Ειρηνοδικείο των Χανίων , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του  αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε  συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του , καθώς η ήδη υπάρχουσα έληξε στις 14-7-2019,του μεταρρύθμισε  την  Προσωρινή Διαταγή   ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.  
1) Δέχεται το αίτημα μεταρρύθμισης  της υπάρχουσας,  Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος ,μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης,
3) Διατάσσει την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης ,της κινητής και ακίνητης περιουσίας του  αιτούντος, δηλ. μέχρι το έτος 2022
4) Ορίζει 250 ευρώ,μηνιαία δόση , προς τις πιστώτριες  Τράπεζες συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η  χορηγηθείσα Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των  Χανίων , είναι  σημαντική, για τον συνταξιούχο, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο οφειλέτης ,δέχτηκε την αίτηση  μεταρρύθμισης εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία ,απαλλάσσοντας τον από την  μεγάλη δόση των 300 ευρώ.

Για ενημέρωση, συμβουλευτική, ένταξη στην υπάρχουσα νομοθεσία ν.3605/2019 ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: