Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Κλίμα και Ενέργεια - Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (Δεκέμβριος 2017)

1. Εκθέσεις - ειδήσεις

  • To 54% των μονάδων κάρβουνου στην ΕΕ ήδη χάνουν χρήματα και το 97% τους θα χάνει χρήματα το 2030. Από το 2024-2027 το πλήρες κόστος κύκλου ζωής μονάδων ΑΠΕ θα είναι χαμηλότερο ακόμα και από το μεταβλητό κόστος ακόμα και των υφιστάμενων ανθρακικών. Με έγκαιρο κλείσιμο ανθρακικών σταθμών στην Ευρώπη θα αποφευχθεί οικονομικό κόστος ύψους 22 δις.
  • Η Νέα Υόρκη μηνύει 5 μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες για να πληρώσουν τις ζημιές στην πόλη από την κλιματική αλλαγή και τις απαραίτητες επενδύσεις της για αύξηση της ανθεκτικότητάς της. Παράλληλα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της πόλης που διαχειρίζονται 189 δις$ θα πουλήσουν τις επενδύσεις τους ύψους 5,5δις$ σε εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου (έχουν ήδη εγκαταλείψει τις επενδύσεις σε κάρβουνο)
  • Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού δεσμεύτηκαν σε ενεργειακό μείγμα μηδενικών εκπομπών «αρκετά πριν τα μέσα του αιώνα».

2. Καλά νέα και παραδείγματα

3.  Διάφορα 

 ΤΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: