Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Διαστάσεις Χιονοστιβάδας, οι Καταγγελίες για Ελαττωματικά Κινητά Τηλέφωνα"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-11-2017
Με αφορμή το πλήθος των καταγγελιών, που φθάνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για προβληματικές συσκευές κινητών τηλεφώνων, από  καταναλωτές, "θύματα" εμπορικών πρακτιών,  η ΄Ενωση οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι,  έχουν δικαιώματα και μετά την αγορά του προϊόντος (τηλεφωνικής συσκευής κινητού) και οφείλουν να τα διεκδικήσουν, αφενός  ως πρώτο βήμα να  απευθυνθούν στο κατάστημα αγοράς της συσκευής κινητού τηλεφώνου, διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματα τους, και εάν αντιμετωπίσουν αρνητική στάση του καταστήματος , να  το καταγγείλουν, απευθυνόμενοι είτε στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), είτε σε Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών, της περιοχής τους.
Δικαιώματα του καταναλωτή.

1. Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή
2. Να μειώσει το τίμημα ή
3. Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν και να ζητήσει τα χρήματά του πίσω), εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Μάλιστα, η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μέσα σε δύο (2) έτη από την ημέρα της πώλησης, όταν και παραγράφονται, σύμφωνα με το άρθρο 554 ΑΚ.
 Δηλαδή, πρακτικά, ο καταναλωτής που αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή τεχνολογίας αιχμής, δικαιούται μέχρι και 2 έτη μετά την αγορά τους, να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του κατά του πωλητή, εφόσον το αντικείμενο που αγόρασε παρουσιάζει συγκεκριμένο πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας υπαιτιότητας όχι του ίδιου του καταναλωτή αλλά του πωλητή, ανεξάρτητα από την διάρκεια εγγύησης που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία.
Ουσίας, τεκμαίρεται εκ του Νόμου ότι, το πραγματικό ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας υφίσταται αν παρουσιαστεί μέσα σε ένα εξάμηνο από τον χρόνο της πώλησης, ενώ από τον έβδομο μήνα και μετά θα πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξή της.
Περαιτέρω, καθησυχάζομαι τους καταναλωτές οι οποίοι  ταλαιπωρούνται μήνες ,από τις υποσχέσεις των καταστημάτων ότι θα τους επισκευάσουν την συσκευή - κινητό, ότι  έχουν το δικαίωμα να προβούν άμεσα σε καταγγελίες στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καθώς  δεν αποκλείεται, υπό προϋποθέσεις, να οδηγηθούμε σε δικαστική  αξίωση εις όφελος του καταναλωτή-αγοραστή για αποζημίωσή του από τον πωλητή.
Τέλος, ως Ένωση των Καταναλωτών,που μέσα στους βασικούς σκοπούς της είναι η προστασία των συμφερόντων (οικονομικών και άλλων)των καταναλωτών,υπενθυμίζουμε στους πωλητές- καταστημάτων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, να βάλουν ένα στοπ ,σε πρακτικές μη νόμιμες,  καθώς  ο μη σεβασμός των νομοθετημένων δικαιωμάτων των καταναλωτών ,οδηγεί σε μονόδρομο της Δικαιοσύνης.
Για καταχρηστικές πρακτικές ,για τις συσκευές κινητών τηλεφώνων , επικοινωνήστε με το 1520 ή στα τηλ. της ΄Ενωσης 2821092306 και 2821092666

Η Πρόεδρος  της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα   Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: