Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό κατοικία, με ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-5-2017
Με αφορμή καταγγελία, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από οικογένεια δανειολήπτη, που ενώ όταν ήταν στην ζωή ο δανειολήπτης είχε ασφαλίσει το στεγαστικό του δάνειο σε ασφάλεια ζωής σε γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, και  στους όρους της σύμβασης αναφερόταν ότι " σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου για εργασία ,εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας ή απώλειας της ζωής του, το δάνειο του θα αποπληρωνόταν από την ασφαλιστική εταιρεία και το σπίτι του, δεν θα κινδύνευε από πλειστηριασμό".
Επί της  καταγγελίας της οικογένειας, ο δανειολήπτης απεβίωσε αφήνοντας ένα σημαντικό ποσό του δανείου απλήρωτο, με αποτέλεσμα η οικογένεια να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία να πληρώνει το υπόλοιπο του ποσού του δανείου. 
Παρά ταύτα,  η εταιρεία αρνήθηκε  στους κληρονόμους  να εφαρμόσει τους όρους της σύμβασης, για αποζημίωση ,προβάλλοντας διάφορες αιτιάσεις.

Επ’ αυτού, Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αφενός καταγγέλλει το γεγονός, αφετέρου ενημερώνει τους δανειολήπτες που έχουν τέτοιο πρόγραμμα και βρίσκονται  σε δυσχέρεια για τις δανειακές υποχρεώσεις αποκλείεται η κατάσχεση του σπιτιού τους γιατί αναλαμβάνει το υπόλοιπο αποπληρωμής του στεγαστικού τους δανείου η ασφαλιστική εταιρεία. 
Σε όλους μας είναι γνωστό ότι η "ασφάλιση ζωής στα στεγαστικά δάνεια  παρέχει σιγουριά για την αποπληρωμή" γιαυτό και  την πληρώνουμε 
Τα εν λόγω προγράμματα ασφάλισης, αφορούν κυρίως στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια λόγω της μεγάλης διάρκειάς τους, που συνήθως ξεπερνά τα 10 έτη το ασφάλιστρο κανονίζεται από την πολιτική της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Το κέρδος από την ασφάλιση ενός δανείου αποτελεί το γεγονός ότι, αν ο δανειοδοτούμενος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις του, αποκλείεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του από την τράπεζα από την οποία δανείστηκε .
Η σχετική αποζημίωση, που αφορά την ολική εξόφληση του δανείου, παρέχεται είτε σε περίπτωση θανάτου είτε σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας του δανειοδοτούμενου να εργαστεί ύστερα από κάποιο ατύχημα.   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης ,οι καλύψεις ενεργοποιούνται μόλις επέλθει ο κίνδυνος και προσκομιστούν στην τράπεζα ή στην ασφαλιστική εταιρεία τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν. Μόλις γίνει αυτό, αποπληρώνεται αμέσως το υπόλοιπο του δανείου.
Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την ολική αποπληρωμή του υπολοίπου του ανεξόφλητου δανείου στην τράπεζα σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου για εργασία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας ή απώλειας της ζωής του. 
Φυσικά ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε μία από τις παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις είτε και τις δύο. 
Στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, δεν επιβαρύνονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από το δανειακό χρέος και, κατά συνέπεια, εξαλείφεται ο κίνδυνος κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, π.χ. ακινήτων της οικογένειας ή του πελάτη, από την τράπεζα. η ασφάλιση του δανείου από απρόβλεπτα γεγονότα  αποτελούσε και αποτελεί σημαντική μέριμνα.  γι αυτόν  που  αποφασίζει   να πάρει στεγαστικό δάνειο.Αν συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός, είναι φανερό ότι η εξυπηρέτηση του δανείου δεν θα είναι πλέον ομαλή,με αποτέλεσμα τα νεότερα μέλη του νοικοκυριού να βρεθούν αντιμέτωπα με ένα αξεπέραστο πρόβλημα
Αντιθέτως, αν υπήρχε η πρόνοια της ασφάλισης,το δάνειο θα αποπληρωνόταν κανονικά. Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από το ύψος του δανείου, τη διάρκειά του και την ηλικία του δανειολήπτη- όσο μεγαλύτερα είναι τόσο περισσότερο αυξάνονται τα ετήσια ασφάλιστρα. Σε γενικές γραμμές τα ασφαλιστικά προγράμματα προσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε έτος, στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. 
Για παράδειγμα, αν ο δανειολήπτης προχωρήσει σε πρόωρη μερική εξόφληση του δανείου, το ασφάλιστρο της επόμενης χρονιάς θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, διότι μειώθηκε το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Επιπλέον ορισμένες τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα καταβολής των ασφαλίστρων σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
Τέλος, επί των παραπάνω .η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει 'οτι καθημερινά παρέχει την στήριξη της,  σε οποιανδήποτε καταναλωτή έχει πρόβλημα.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: