Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ                

Αθήνα, 23/02/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για παραβάσεις νομοθεσίας της αρμοδιότητάς της, για το έτος 2015.
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ.

Ειδικότερα, για παραβάσεις του Ν. 2251/94, όπως ισχύει, για συναλλαγές κατά την αγορά αγαθών, επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους  463.000 σε οχτώ εταιρείες για παραβάσεις του δικαίου για την Προστασία του Καταναλωτή που αφορούν σε ζητήματα εγγυήσεων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, καθώς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς για δήθεν θεραπευτικές ιδιότητες συγκεκριμένων προϊόντων.
Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 526.000 € κλήθηκαν να πληρώσουν τρεις αεροπορικές εταιρείες, λόγω του ότι επέβαλλαν επιπρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή, όταν η πληρωμή γινόταν με πιστωτική κάρτα, κατά παράβαση του νόμου 3862/2010.
Για παραβάσεις του Ν. 2251/94, επεβλήθη συνολικά σε ακόμη έντεκα εταιρείες, πρόστιμο ύψους 146.600 € για παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προς πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών στον καταναλωτή, όπως π.χ. μη ενημέρωση για προαιρετικά πρόσθετα κόστη, παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων, καθώς και μη ικανοποίηση αιτήματος καταναλωτή για υπαναχώρηση εντός 14 ημερών από σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Πρόστιμο επεβλήθη επίσης και για μη επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής συναυλίας.

Επιπρόσθετα, για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 155.000,00 ευρώ σε πέντε περιπτώσεις. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως στη συχνότητα των επιτρεπόμενων κλήσεων (πέραν της μιας κλήσης ανά δεύτερη ημέρα), όχληση σε τηλεφωνικό αριθμό εργασίας, μη πλήρη και σαφή ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας και των υπαλλήλων, μη ταυτοποίηση οφειλέτη, καθώς και ανάθεση εντολής ενημέρωσης παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του δανειολήπτη είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση.
Για παραβάσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη) σε τέσσερις τράπεζες επεβλήθησαν εντός του 2015 πρόστιμα συνολικού ύψους 31.000 ευρώ λόγω μη παράδοσης της βεβαίωσης οφειλών εντός 10 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος. Σχετικά με το θέμα αυτό οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζουν αδιάλειπτα τον έλεγχο των καταγγελιών αυτών και μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 73 πρόστιμα ύψους 392.000,00 ευρώ.
Επιπλέον,  πρόστιμο ύψους 10.000. ευρώ επεβλήθη σε ασφαλιστική, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει εξ΄ολοκλήρου το ποσό που αντιστοιχούσε σε νοσοκομειακές δαπάνες παρά το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορούσε απεριόριστη κάλυψη. Επίσης,  πρόστιμο ύψους 50.000, ευρώ επεβλήθη και σε τράπεζα διότι  έκανε παραπλανητική παρουσίαση της ωφέλειας για πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας mobile banking, ιδίως σε ό,τι αφορούσε την πιο συμφέρουσα τιμή.
Για παραβάσεις του Ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 667.000 ευρώ, ενώ για παραβάσεις του Ν.4264/2014 (Λαϊκές Αγορές και Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο) επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 182.800 €.
Από το Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια: