Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διάσωση μεγάλης περιουσίας ,οικογένειας δανειοληπτών"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 2-2-2016
Μεγάλη προστασία ,στην  άνεργη εγγυήτρια στεγαστικού δανείου, προσέφερε η υπαρ.7-01-2016 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, συγκεκριμένα η Διαταγή αναφέρει: " η αιτούσα  θα υποχρεωθεί να καταβάλλει  δόση ... μόνο αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ. υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής, πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ) στον δε συνταξιούχο σύζυγο, σώζεται μεγάλη περιουσίας (α)πέντε κατοικίες,
β) δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ.) με καταβολή μηνιαίας δόσης σύμφωνα με το οικονομικό του μπορώ.
Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά συνταξιούχο ,ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε μία   τράπεζα, αλλά σε τρις δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού οφειλών 56.899,00ευρώ, με εισόδημα από 906 ,00 ευρώ/μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος , με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας δύο  ενηλίκων τέκνων Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 860,00 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος:906,00  (από σύνταξη, ενοίκια )
Περιουσιακά στοιχεία: ς

Ο σύζυγος ,διαθέτει, α)πέντε κατοικίες,  β)δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ
Η σύζυγος, διαθέτει μία  κατοικία  5 αγροτεμάχια με ελιές και  ένα οικόπεδο
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,
1) ΔEΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2) Τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των
3) ΟΡΊΖΕΙ,  την καταβολή ποσού 150 ευρώ , από τον αιτούντα για χρονικό διάστημα πέντε ετών.
4) ΧΟΡΗΓΕΊ, "περίοδο χάριτος" πενταετίας για καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας
5) ΟΡΊΖΕΙ, την καταβολή  ίδιου ποσού150 ευρώ ,από τον αιτούντα, μετά την πάροδο της πενταετίας, για την διάσωση της κύριας κατοικίας
Για την σύζυγο η οποία συμμετέχει στην δανειοδότηση ως εγγυήτρια , η οποία δεν  εργάζεται αλλά και δεν δηλώνει εισόδημα, απαλλάσσεται από την καταβολή δόσεων , διατάσσεται  να καταβάλλει την δόση των 150 ευρώ   σε μία δανειακή σύμβαση,ΜΟΝΌ  αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής,πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ)
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 
καλεί τους καταναλωτές α) Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση
β) που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: