Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διαταγή, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, μη παρακράτησης δόσης δανείου, για δημόσιο υπάλληλο"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 25-06-2015
Ειρ. Χανίων : Προσωρινή Διαταγή, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, για δημόσιο υπάλληλο, μέχρι το έτος 2017, με χρέη σε 7 πιστωτικούς φορείς και με συνολικό χρέος  72.654,91 ευρώ, σώζοντας την περιουσία της και ρυθμίζοντας τα χρέη της σύμφωνα με το οικονομικό της "μπορώ".


Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 , 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξής της, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας της , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
3) Διατάσσει , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , να άρει την αυτόματη παρακράτηση μηνιαίων δόσεων ποσού 228,07 ευρώ από τον λογαρισμό μισθοδοσίας της δανειοιλήπτριας. 
4) Ορίζει, την καταβολή ποσού 200 ευρώ μηνιαίως  για διάστημα 3 ετών προς σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτριών Τραπεζών. 
5) Ορίζει ,για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της δανειολήπτριας την καταβολή 150 ευρώ, μηνιαίως , μετά  την τριετία και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης 
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  της οποίας η καταναλώτρια είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτρια κατοίκου περιοχής Δήμου Χανίων, ηλικίας  44 ετών, έγγαμο , ο σύζυγος εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος  ,με δύο  ανήλικα τέκνα.
Εισόδημα που η δανειολήπτρια διαθέτει : η ίδια 612,00 ευρώ από τον μισθό της και ο σύζυγος 750,00 ευρώ Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια  , διαθέτει είναι : Διαμέρισμα 100 τ.μ  κατά ποσοστό κυριότητας 50% στο Ηράκλειο.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων  , για την εν λόγω δανειολήπτρια, που  ως Δημόσιος υπάλληλος τα εισοδήματα της, τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της υπέστησαν σημαντικές περικοπές,  από τους μνημονιακούς νόμους,θεωρείται ευνοικότατη.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη  ,


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: