Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" και προστασία ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας, για πρώην ελεύθερο επαγγελματία από το Ηράκλειο Κρήτης"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  21 -01-2015
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την  από 25-11-2015 Προσωρινή Διαταγή του , όρισε "μηδενικές καταβολές",για πρώην ελεύθερο επαγγελματία(τεχνίτη μαρμάρων)  σήμερα άνεργο, δανειολήπτη, ηλικίας 56 ετών, έγγαμο, πατέρα τριών τέκνων, ο ίδιος  χωρίς εισόδημα ,ζει και επιβιώνει από την σύνταξη της γυναίκας του,  του ποσού των 500 ευρώ. Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:
Για  την  με ημερ.25-11-2015  Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ,που αφορά δανειολήπτη άνεργο ,πρώην ελεύθερο επαγγελματία, κάτοικο κοινότητας Καινουργίου Χωριού Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης , ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης ,14.548,89 ευρώ , σε μία πιστώτρια Τράπεζα,
Εισόδημα: Μοναδικό εισόδημα η σύνταξη της συζύγου του, 500 ευρώ,πρώην υπαλλήλου του Δημοσίου.
 Περιουσιακά στοιχεία: 1)Κύρια κατοικία συνολικού εμβαδού 100,00 τ.μ, διαθέτων  50% κυριότητας του ιδίου, έχει συγκυριότητα μετά της συζύγου του. β)Ι.Χ  δικής του κυριότητας ,όμως τυγχάνει χαμηλής εμπορικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη απώλεια της εργασίας του , σήμερα είναι άνεργος χωρίς  εισόδημα ,του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) ΔEΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του,

η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017.
3) ΟΡΊΖΕΙ ," μηδενικές καταβολές" για χρονικό διάστημα 24 μηνών, λόγω ανεπαρκών εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, Μετά  το πέρας των 24 μηνών, θα καταβάλλει  το ποσό των 100 ευρώ,μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017.
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια " ελπιδοφόρα απόφαση" για τον καταναλωτή, καθώς  καλείται για δύο  χρόνια να μη πληρώσει τίποτα ,ορίζονται "μηδενικές καταβολές" μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  (κατ άρθρο 8 παρ 5 του ν.3869/2010 η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: