Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μακροχρόνια άνεργος, από το Ηράκλειο Κρήτης, "έσβησε" χρέος 150.000 ευρώ"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  15-01-2015
Θετική υπήρξε, η  από  23/6/2014  Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης,  για άνεργο δανειολήπτη , ηλικίας 51 ετών, χωρίς εισόδημα  και  περιουσιακά στοιχεία, πατέρα δύο τέκνων που σπουδάζουν,  ευρισκόμενο σε διάσταση με την σύζυγό του και συντηρούμενο οικονομικά ,για τις στοιχειώδης βιοτικές  του ανάγκες από τον πατέρα του.Μοναδικό εισόδημα που λαμβάνει είναι το πενιχρό επίδομα του Ο.Α.Ε.Δ λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας του.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:Για  την  με ημερ. 23-06-2014  Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ,που αφορά δανειολήπτη άνεργο ,πρώην Ιδιωτικό υπάλληλο , κάτοικο  Ηρακλείου Κρήτης , ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης 152.649,38 ευρώ , σε τέσσερις Τράπεζες.
Εισόδημα: ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα (καλύπτει τις στοιχειώδους βιοτικές ανάγκες του,  με την οικονομική συνδρομή του πατέρα του ,150 ευρώ μηνιαίως, από την σύνταξη αναπηρίας )
Περιουσιακά στοιχεία: Δεν έχει ,ΚΑΝΕΝΑ  ακίνητο περιουσιακό στοιχείο,  στην κυριότητα του, μονάχα ένα Ι.Χ χαμηλής εμπορικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη απώλεια της εργασίας του , σήμερα είναι άνεργος χωρίς  εισόδημα ,του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του,
3) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 
80 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του ,  για μία τριετία ,συμμέτρως διανεμόμενο στο πρώτο πενθήμερο , εκάστου μηνός.Μετά  τη λήξη της τριετίας ορίζονται μηδενικές καταβολές μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  (κατ άρθρο 8 παρ 5 του ν. 3869/2010
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια "ελπιδοφόρα απόφαση" για τον καταναλωτή, καθώς  καλείται για τρία χρόνια να πληρώσει μηνιαία δόση 80 ευρώ, ήτοι συνολικου ποσού στην τριετία 36Χ80=2.880 ευρώ.Μετά την λήξη της τριετίας, ορίζονται "μηδενικές καταβολές" μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  (κατ άρθρο 8 παρ 5 του ν.3869/2010

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

 
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: