Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Κ. Πουπάκης - Ενίσχυση του Λιανεμπορίου μέσω Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2013
Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο
Με κεντρικό άξονα ότι το λιανεμπόριο είναι μείζονος οικονομικής σημασίας, αντιπροσωπεύοντας το 11% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και το 15% της απασχόλησης στην ΕΕ, υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο. Η έκθεση αυτή, ουσιαστικά, περιέχει προτάσεις - δράσεις για τη στήριξη του λιανεμπορίου, ενώ παράλληλα θέτει στο προσκήνιο την αντιμετώπιση βασικών εμποδίων και λειτουργικών περιορισμών που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του.


Στην εν λόγω έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στην υποστήριξη και στην ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, ιδιαίτερα εκείνων που επιδεικνύουν καινοτομία και συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, με σκοπό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα, να μειωθούν οι τιμές για τους καταναλωτές, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, ειδική αναφορά γίνεται και στη σημασία διαφύλαξης του λιανικού εμπορίου σε υπαίθριες και στεγασμένες αγορές, καθώς ο εν λόγω κλάδος απαρτίζεται κυρίως από χιλιάδες οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις και αποτελεί παράλληλα ιδιομορφία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τέλος, η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν μέτρα, στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας, τα οποία υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, η αναταξινόμηση των προϊόντων και των συντελεστών τους ή η αύξηση των τελών των καταστημάτων, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, σχετικά με:

·      τη διατήρηση του λιανικού εμπορίου ως σημαντική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, και

·      την αποφυγή μέτρων, στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που υπονομεύουν τον εν λόγω τομέα και μειώνουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.    

“Στην χώρα μας, μόλις την τελευταία διετία υπολογίζονται περίπου 68.000 λουκέτα στο λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά προϊόντα, εκτός των τροφίμων, να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, η συνεχής συρρίκνωση των εισοδημάτων μειώνει ολοένα και πιο πολύ την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την προσπάθεια ανάκαμψης της εμπορικής δραστηριότητας, ενώ συνεχίζει να μειώνεται με ταχύ ρυθμό το μερίδιο της αγοράς ιδίως των ανεξάρτητων λιανέμπορων. Κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες που επιφέρουν στο λιανικό εμπόριο η κρίση και τα μέτρα λιτότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή πρωτίστως σε ζητήματα ζωτικής σημασίας όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις και η πρόληψη της χρεοκοπίας” δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: