Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Φωτογραφίες από την 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση» - Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: