Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

ΕΕΚΕ - Αντιμέτωποι με το Νέο Πτωχευτικό οι Δανειολήπτες

H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προσκλήθηκε και συμμετείχε σήμερα με δύο εκπροσώπους της στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) σχετικά με τον σχεδιασμό μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων, στα πλαίσια του έργου τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Υποστήριξη της Ελλάδας για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει την υπερχρέωση»

Με πολλές παρεμβάσεις μας στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε αντιταχθεί στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα αφού θεωρούμε ότι περιέχει πλείστες όσες διατάξεις με βάση τις οποίες απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία της πτώχευσης, προς όφελος των πιστωτών (ΑΑΔΕ/ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, Δήμους κλπ) και φυσικά κυρίως των Τραπεζών. Το νέο δυσμενές τοπίο δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά περιλαμβάνει τους υπερχρεωμένους οφειλέτες,  τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Επισημάναμε ότι δεν περιλαμβάνει καμία νομοθετική προστασία της κύριας κατοικίας, ακόμα και για μεγάλες κατηγορίες ευάλωτων οφειλετών ενώ παράλληλα οριοθετούνται εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια ένταξης στη διαδικασία μεταβίβασης της κύριας κατοικίας σε κρατικό φορέα και μίσθωσης αυτής από τον οφειλέτη, με δικαίωμα επαναγοράς τη διαδικασία, με συνέπεια να μένουν απροστάτευτοι πραγματικά ευάλωτοι οφειλέτες και άλλοι νεόπτωχοι (πχ κορωνόπληκτοι εργαζόμενοι, άνεργοι ή άεργοι επαγγελματίες κλπ). Η ΕΕΚΕ έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μαζική απώλεια πρώτων κατοικιών με αναμενόμενες δραματικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη και με βάση το ισχύον, πλέον, πλαίσιο υποβάλαμε προτάσεις για την ορθή χρήση του προβλεπόμενου σχεδιασμού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων και ιδίως το ζήτημα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη του φορέα μας αλλά και την τήρηση των αρχών της καλής πίστης στις τραπεζικές συμπεριφορές, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ευρημάτων του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης.  Θέσαμε και το πλαίσιο ουσιαστικής κατάργησης των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών (εισπρακτικές), μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού προειδοποίησης καθώς, θεωρώντας ότι η απόκτηση δανειοληπτικής συνείδησης εκ μέρους του καταναλωτή αποτελεί κομβικό ζήτημα τόσο για τους τωρινούς όσο και τους μελλοντικούς δανειολήπτες-οφειλέτες.

Η ΕΕΚΕ θα συνεχίσει τις δράσεις της πανελλαδικά για την ενημέρωση και διαχείριση υποθέσεων υπερχρεωμένων οφειλετών προκειμένου να σταθεί δίπλα στον κάθε εργαζόμενο-καταναλωτή που βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: