Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διευκρινίσεις για το πότε οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν επιτρέπεται να επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης, λόγω διακοπής/καταγγελίας ,στους συνδρομητές τους"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/8/2019
Με αφορμή την ενημέρωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από  την ΕΕΤΤ, ότι η εν λόγω Αρχή, διενεργεί συστηματικά  εκτεταμένους ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με την  τήρηση των υποχρεώσεων τους, προς τους καταναλωτές, δηλαδή εάν τηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων, που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας ,τον Κανονισμό Φορητότητας, από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών, και τις παραβατικές διαπιστώσεις της Αρχής, η ΄Ενωση απευθυνόμενη  στους καταναλωτές, αφενός τους ενημερώνει επ' αυτού, αφετέρου τους, καλεί να διεκδικούν τα δικαιώματ;a τους.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,υπενθυμίζει στους καταναλωτές, ότι οφείλουν να γνωρίζουν:

Δικαιώματα του καταναλωτή

Επειδή  η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, μεταξύ αυτών και των  υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις μέρες μας, έχει τεράστια αύξηση, βρίσκοντας τον καταναλωτή χωρίς πλήρη ενημέρωση, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παραθέτει τα δικαιώματα του.
Βασικά θα πρέπει  πριν επιλέξουν μία υπηρεσία ,ηλεκτρονικών επικοινωνιών. οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στον καταναλωτή προσυμβατική ενημέρωση,  για όλες τις παροχές, ιδιαίτερα ,για την πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί στο σταθερό δίκτυο, στις συνδέσεις τεχνολογίας Acsl!

1) Σύμβαση
Προσοχή!!! στη Σύμβαση!!! στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης ,πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και με σαφήνεια η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ενώ στη δεύτερη το ύψος ενδεχόμενης επιδότησης ή του τέλους για διακοπή ή καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου εφόσον υπάρχει. Επίσης, ο συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης της σύνδεσης, καθορισμού ανώτατου ορίου χρέωσης ,για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων κλήσεων και εξαίρεσης του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.
2) Διακοπή σύμβασης αορίστου χρόνου
Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Ωστόσο, εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, σε περίπτωση που επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του

3) Διακοπή σύμβασης  ορισμένου  χρόνου
Η υποχρέωση των παρόχων, να μην επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής καταγγελίας σύμβασης (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) δεν αφορά σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο συμβάσεις αορίστου χρόνου και συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας.
Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο συνδρομητής δεσμεύεται, να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες).
Συνεπώς, σε περίπτωση που διακόψει ή καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την παρέλευση του ορισμένου χρόνου, ο πάροχος έχει δικαίωμα να επιβάλει το τέλος διακοπής/καταγγελίας.
Επισημαίνεται ότι συνδρομητής που έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου την οποία ανανεώνει συνεχώς, κατά τη λήξη της, με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση που τη διακόψει ή την καταγγείλει πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου (της νέας πλέον σύμβασης), θα επιβαρυνθεί με το τέλος διακοπής καταγγελίας που ορίζεται στη νέα σύμβαση.
 Για παράδειγμα, συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), επιθυμεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του στον 20ό μήνα. Ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο.

4) Ενημέρωση λόγω υπέρβασης όγκου
Υποχρεωτική είναι  από τον πάροχο, η ενημέρωση του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας αμέσως μόλις υπερβεί το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα δεδομένα ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει το συνδρομητή και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου. Η εκ νέου ενεργοποίηση πακέτου προπληρωμένης υπηρεσίας ,για τη χρήση δεδομένων, απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, μέσω αποστολής SMS.


5) ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!! Αποζημίωση  καταναλωτή, λόγω βλάβης
Μια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση για τον καταναλωτή, είναι σε περιπτώσεις βλαβών, οι οποίες υπερβαίνουν τις δύο εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που δηλώνονται, ορίζεται η αποζημίωση του συνδρομητή μέσω της αυτόματης πίστωσης στο λογαριασμό του τμήματος του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον ορίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος. Η γραμμή πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 16 ώρες το εικοσιτετράωρο, από Δευτέρα έως και Σάββατο.
 
6) Επιλογή αποστολής λογαριασμού
Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής, εάν επιθυμεί να λαμβάνει το λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ' επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.

 Για περισσότερη ενημέρωση και καταγγελίες, στην ΕΕΤΤ , τηλ 2106151000 FAX 2106105049 και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τηλ.2821092306  και email.epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ: 2821092666-28210 92306


Δεν υπάρχουν σχόλια: