Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΕΕΚΕ - Οι αγορές απαιτούν προσοχή!

Πρόσφατα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έλαβε και διαχειρίστηκε καταγγελία καταναλωτή, κατά γνωστού, μεγάλου καταστήματος επίπλων και ειδών υγιεινής, η οποία αφορούσε ελαττωματικά προϊόντα και προϊόντα τα οποία ήταν διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν.  
Ο καταναλωτής παρήγγειλε έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής, συνολικής αξίας 518€ . Κατά την παραλαβή τους, ήταν στη δυσάρεστη θέση να συνειδητοποιήσει ότι η εταιρεία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όπως θα έπρεπε. Συγκεκριμένα:
• Απέστειλε τα προϊόντα σε διάστημα 2 μηνών, ενώ είχε συμφωνηθεί  η  παραλαβή τους εντός 25 ημερών.
• Κάποια από τα προϊόντα ήταν ελαττωματικά, καθώς είχαν φθορές ή παρουσίαζαν προβλήματα κατά τη λειτουργία τους. Η εταιρεία, δεν πρότεινε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αλλά ούτε και κανενός άλλου είδους αποκατάσταση της ζημίας που είχε υποστεί ο καταναλωτής.

• Κάποια από τα προϊόντα, εκτός του ότι ήταν ελαττωματικά, ήταν και διαφορετικά από αυτά που είχαν παραγγελθεί. Η εταιρεία διαπίστωσε την ασυμφωνία των προϊόντων με αυτά που αναγράφονταν στο δελτίο παραγγελίας, χωρίς όμως να προτείνει και πάλι κάποια λύση για την επανόρθωση του λάθους της.
Ο καταναλωτής, απευθύνθηκε άμεσα στην Ένωση, ζητώντας την παρέμβαση της. Με τη διαμεσολάβησή μας, η εταιρεία δέχθηκε να αντικαταστήσει όλα τα προϊόντα τα οποία ήταν ελαττωματικά ή λανθασμένα,  χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση από πλευράς του καταναλωτή.
Έως σήμερα, η Ένωση έχει διαχειριστεί πληθώρα καταγγελιών που αφορούν τον τομέα Προϊόντα-Υπηρεσίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών αυτής της κατηγορίας, αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 62,8% του συνόλου των καταγγελιών της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Η Ένωση ενημερώνει τους καταναλωτές, σχετικά με τα δικαιώματα τους σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ώστε να μην αισθάνονται απροστάτευτοι και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όταν χρειάζεται. Σε περίπτωση που αγοράσετε ελαττωματικό προϊόν, έχετε εναλλακτικά, τα παρακάτω  δικαιώματα:
• Να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο.
• Να ζητήσετε μείωση του τιμήματος.
• Να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
 Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:
• Τel : 210-8817730
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr
 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: