Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια αγροτών ,έσωσε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία , με Προσωρινή Διαταγή ,του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας"


Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωάννα ΜελάκηΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 5-3-2018
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας:
Η με ημερ.16--2-2018 Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σε χρεωμένη τρίτεκνη οικογένεια αγροτών, με συνολικό χρέος 250.000 ευρώ,σε μία Τράπεζα,(στεγαστικά δάνεια) όχι μόνο της πέρασε αισθήματα  ελπίδας και αισιοδοξίας,  αλλά και οικονομικής  ανάσας, αφού  διατάχθηκε η πληρωμή  δόσης μόνο 40 ευρώ /μήνα από  έκαστο.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για οικογένεια , με τρία ενήλικα τέκνα,  εργαζόμενη σε αγροτικές εργασίες, αλλά και σε επιχείρηση (η σύζυγος διατηρεί εστιατόριο).

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια: 

Ο Σύζυγος, Κατέχει πρώτη κατοικία, αλλά και πλήθος αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτισμάτων και Ι.Χ
Η Σύζυγος , αγροτεμάχιο.

Εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια
Περίπου 6.400 ευρώ τον χρόνο

  Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στα πρόσωπα των αιτούντων οι προϋποθέσεις ένταξης τους  στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε  συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα τους , τους   χορήγησε Προσωρινή Διαταγή   ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.  
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της  αιτούσας οικογένειας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας οικογένειας, 

4)Ορίζει 40 ευρώ,μηνιαία δόση , προς την πιστώτρια τράπεζα από έκαστον των συζύγων
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας  , είναι  σημαντική , για την οικογένεια ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη-Σταθάκη  (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η  οφειλέτρια  οικογένεια,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία ,


Για ενημέρωση , συμβουλευτική,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: