Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Κλίμα και Ενέργεια - Ειδήσεις και Καλά Παραδείγματα (Ιανουάριος 2018)


 1. Εκθέσεις - ειδήσεις
Το μέσο κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μειώθηκε κατά 25%. Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια έφτασαν τα 161δις$ (+18%), στην αιολική τα 107 δις$ (-12%) και σε έξυπνα δίκτυα, μπαταρίες κλπ τα 49 δις$ (+7%). Εγκαταστάθηκαν 160GW ΑΠΕ (χωρίς μεγάλα ΥΗ), από αυτά 98GW ηλιακά (τα 53 από αυτά στην Κίνα) και 56GW αιολικά.


2. Καλά νέα και παραδείγματα
·         Η Χιλή ανακοίνωσε πως δεν θα κατασκευάσει άλλο σταθμό κάρβουνου και θα εκπονήσει οδικό χάρτη οριστικής απεξάρτησης από αυτό. 


ΤΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: