Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Κλίμα και Ενέργεια - Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (Αύγουστος 2017)

  

1. Εκθέσεις - ειδήσεις

  • Χάσμα ανάμεσα στους εθνικούς στόχους ΑΠΕ για το 2020 και την υφιστάμενη (2016) κατάσταση προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υπουργού περί του αντιθέτου. Πιο συγκεκριμένα, αν θέλουμε να πιάσουμε τους εθνικούς στόχους, πρέπει σε μόλις 4 χρόνια:
    • Το μερίδιο ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας να αυξηθεί από 15,4% σε 20% (αύξηση 30%)
    • Το μερίδιο ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αυξηθεί από 24% σε 40% (αύξηση 67%) [απαιτείται η εγκατάσταση περίπου 3-4.000 MW ΑΠΕ μέσα σε 3,5 μόλις χρόνια].
  • Το Α εξάμηνο 2017 στα μη διασυνδεδεμένα νησιά  το μέσο κόστος ηλεκτροπαραγωγής ήταν 187 €/MWh , υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου κόστους παραγωγής από αιολικά ή φωτοβολταϊκά. (Πολύ ακριβά πληρώνει ο ελληνικός λαός την εμμονή των νησιών να χρησιμοποιούν πανάκριβο πετρέλαιο αντί να εγκαταστήσουν ΑΠΕ)
2. Καλά νέα και παραδείγματα


3.  Διάφορα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: