Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Αναγκαίο, το ενιαίο μητρώο, των αδειοδοτημένων αφαλιστικών διαμεσολαβητών"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-9-2017
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε ανακοίνωσή της , χαιρετίζει  την πρωτοβουλία της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) να έρθει σε επαφή , με τους αρμόδιους φορείς της Αγοράς ,συζητώντας  τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Επίσης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να συμβάλλουν με την  συμμετοχή τους, στην δημιουργία του μητρώου, ώστε να ενεργοποιηθεί  αυτό, το ταχύτερον δυνατόν.Στην ανακοίνωσή της, η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τονίζει,
Επειδή η νομοθεσία -ευρωπαϊκή και ελληνική- προβλέπει την υποχρέωση ύπαρξης γενικού μητρώου, για το σύνολο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα η σημασία της πρωτοβουλίας αυτή, της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε είναι μεγάλη για το καταναλωτικό κοινό, γιαυτό και την χαιρετίζουμε, καθώς πλέον  ο κάθε ενδιαφερόμενος καταναλωτής , θα μπορεί να  επαληθεύσει online, με τρόπο αξιόπιστο και ελεγχόμενο ότι, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, με τον οποίο έρχεται σε επαφή, ενεργεί νόμιμα, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση, ώστε να προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες.
Τέλος, ως  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καλεί  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης , Επιμελητήρια, Ε.Α.Ε.Ε, ) να συνεργαστούν στενά σε τεχνικό και μηχανογραφικό επίπεδο, με στόχο το ενιαίο μητρώο να ολοκληρωθεί, το γρηγορότερο δυνατό για την προστασία των  καταναλωτών.

Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: