Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Προτάσεις για ενίσχυση λειτουργίας, των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2-2-2017

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με επιστολή της, προς τον  κ. Παπαδεράκη , ζητά την στήριξη  του Καταναλωτικού Κινήματος. Στην επιστολή της μεταξύ των άλλων αναφέρει:
κ. Γενικέ,
Όπως σας εκθέσαμε και προφορικά , στην συνάντηση μας στις 19-12-2016, οι Ενώσεις Καταναλωτών σήμερα λόγω της γενικότερης  οικονομικής  ύφεσης και συγκυρίας, αντιμετωπίζουν  δυσκολία για  να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, με ίδιους πόρους ,(συνδρομές μελών), με συνέπεια πολλές  από αυτές, να έχουν βάλει "λουκέτο" και  άλλες να κάνουν προσπάθεια επιβίωσης.κ. Γενικέ,
 Οι ενώσεις καταναλωτών, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, στα σαράντα και πλέον χρόνια της δράσης μας έχουμε:
- Συμβάλει αποφασιστικά στην διαμόρφωση και εφαρμογή του νόμου," για την προστασία του καταναλωτή ", με την άσκηση δεκάδων συλλογικών αγωγών και στην επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, στους καταναλωτές.
 - Πρωταγωνιστήσει, σε ευρείες και δυναμικές δράσεις και παρεμβάσεις
 - Εκπροσωπήσει, δυναμικά και αποτελεσματικά τους καταναλωτές σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
 - Σηκώσει το βάρος υποστήριξης των δεκάδων χιλιάδων υπερχρεωμένων συμπολιτών μας. - -Διαμεσολαβήσει στην εξωδικαστική επίλυση εκατοντάδων χιλιάδων διαφορών καταναλωτών, με προμηθευτές ,αλλά και με άλλους.
- Εκπαιδεύσει και ενημερώσει χιλιάδες καταναλωτές, σχετικά με τα δικαιώματά τους.
 Σήμερα, αν και η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή, είναι πιο επιτακτική από ποτέ, η πολιτική προστασίας καταναλωτή έχει αποδυναμωθεί σημαντικά περισσότερο από ποτέ:
Συνέπεια των παραπάνω είναι ,η ανησυχητική αποδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος, που προσπαθεί με απειροελάχιστους πόρους να επιζήσει. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, οι 42 πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών, μειώθηκαν σε 27.

Για τους λόγους αυτούς

 Επειδή ,σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Φωνή των καταναλωτών ,θα πρέπει να είναι ενισχυμένη και Συλλογική , για τα δικαιώματά τους,
Επειδή ,οι Ενώσεις Καταναλωτών , παρά τις προσπάθειες των Διοικητικών τους Συμβουλίων, λόγω της οικονομικής δυσκολίας των καταναλωτών, αδυνατούν να εγγράψουν νέα μέλη.
Επειδή , ένας μεγάλος  αριθμός,  από τα μέλη των Ενώσεων καταναλωτών, αδυνατούν να πληρώσουν την ετήσια συνδρομής τους, λόγω ανεργίας και μείωση εισοδήματος
Επειδή , οι χιλιάδες των καταναλωτών προσεγγίζουν , τις Ενώσεις καταναλωτών , μόνο για να εξυπηρετηθούν και να λύσουν τις διαφορές τους , χωρίς να προχωρούν στην εγγραφή μέλους,
Επειδή ,υποχρέωση της πολιτείας είναι  όχι μόνο να επικουρεί   θεσμικά τον ρόλο των Ενώσεων Καταναλωτών , αλλά και να συνδράμει στην ομαλή  λειτουργία τους ,  σας προτείνουμε τρόπους  με τους οποίους θα μπορούσαν να   βοηθηθούν ,προκειμένου  να συνεχίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους.
Προτείνουμε
α) Να επιτραπεί,  η στέγασή των ΄Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών, σε χώρους  του Δημοσίου, ή σε χώρους Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,πρώτου και δεύτερου βαθμού
β) Να χρηματοδοτηθούν οι Ενώσεις, από τα ποσά των προστίμων που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  του υπουργείου Οικονομίας ,στα πλαίσια Ν.2251/94"Περί Προστασίας Καταναλωτών) και της  υπαρ. απόφασης Υ.Α. Ζ1 Υ.Α Ζ1-1262/2007 «Ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια» και
κυρίως για παραβίαση του νόμου 3869/2010 (νόμου Κατσέλη), όπως ισχύει.
και ακόμα από τα  πρόστιμα που επιβάλλετε σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και τράπεζες  ( για μη ταυτοποίηση, για αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, για μη τήρηση τραπεζικού απορρήτου, για κλήση σε τηλέφωνο εργασίας, για συχνότητα οχλήσεων, για τη δυσφήμιση στο οικογενειακό περιβάλλον και για κλήσεις πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή)
κ. Γενικέ,
Όπως γνωρίζετε, η λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών ,ουσίας ,βασίζεται στον εθελοντισμό και στη κοινωνική  αλληλεγγύη, μεταξύ των πολιτών και αυτό είναι το ζητούμενο να συνεχίσουν το έργο και τις ποικίλες δράσεις τους ,καθοδηγούμενες από αυτό  το πνεύμα, γιαυτό καλούμε την πολιτεία (μέσω εσάς), να συνδράμει ενεργά στην υλοποίηση του.

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: