Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Γλύτωσαν την περιουσία , από τον κληρονομούμενο αποβιώσαντα δανειολήπτη ,με την υπαγωγή τους, στο ν.Κατέλη"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  15-11-2016
Ειρηνοδικείο Χανίων ,νέα απόφαση!!! ευνοεί κληρονόμους ,που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη

Σημαντική είναι, η υπαρ.386/2016 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων, για κληρονόμους χρέους  δανειολήπτη (χήρα και τέκνο)   ,όπου το Δικαστήριο των Χανίων, έκανε δεκτή την αίτηση τους , σώζοντας  όλη την κληρονομούμενη περιουσία (κατοικία, οικόπεδα και  αγροτεμάχια)που αναλογεί σε έκαστον  από αυτούς, χήρα το 1/4 αυτής και γιο τα 3/4 , ο άλλος γιος, αποποιήθηκε την κληρονομιά).
Συγκεκριμένα ,οι κληρονόμοι , μητέρα και γιος , κάνοντας αποδοχή των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος, συζύγου και πατέρα  , αποδέχτηκαν και τα δανειακά βάρη  των δύο τραπεζών, συνολικού ύψους χρέωσης 122.972,37 ευρώ, βάρη που βρέθηκαν σε οικονομική  δυσκολία οι κληρονόμοι να εξυπηρετήσουν , με αποτέλεσμα να αποταθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσουν  την συνδρομή της, για την ένταξή τους, στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για κληρονόμους  αποβιώσαντος δανειολήπτη, η μητέρα να επιβιώνει με τους δύο άνεργους γιους της , με την σύνταξη χηρείας των 800 ευρώ.
Κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία, που έχουν στην διάθεση τους, οι κληρονόμοι  είναι:

  Κατοικία , εμβαδού 104,05 τ.μ σε οικόπεδο εμβαδού 282,75 τ.μ και πολλά άλλα ακίνητα (οικόπεδα , αγροτεμάχια)

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της απόφασης ,δίκασε  αντιμωλία των διαδίκων και αποφάσισε:


1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση   2)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, 'ητοι ένα διαμέρισμα ,εμβαδού 104,05 τ.μ, του οποίου οι αιτούντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/4 και 3/4 εξ αδιαιρέτου έκαστος αντίστοιχα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο ,μιας διώροφης οικοδομής,  Επίσης αρκετά οικόπεδα και  αγροτεμάχια (χαμηλής εμπορικής αξίας)
3)ΡΥΘΜΊΖΕΙ, τα χρέη του γιου, με τον ορισμό "μηδενικών καταβολών", για τρία χρόνια (ν.3869/2010  'αρθρο 8)
 4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,την αιτούσα (χήρα), να καταβάλλει  το υπόλοιπο των δόσεων της τριετίας, ποσού 780 ευρώ,μέσα σε ένα έτος (καθώς είχε κάνει καταβολές των 100 ευρώ μηνιαίως βάσει εκδοθείσας Προσωρινής Διαταγής)
5)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ και τους δύο αιτούντες,  για την διάσωση της κατοικίας τους,( που αιτούν την εξαίρεση) , η μεν μητέρα ,να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ, συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ, στον δε γιο 171,99 ευρώ , για 240 μήνες και οι δύο.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια σημαντική απόφαση, για τους κληρονόμους , καθώς ο γιος ,που είναι άνεργος, καλείται για τρία χρόνια  σε καμία καταβολή δόσης, και για την διάσωση της κατοικίας τους  καλείται να πληρώσει  ένα ελάχιστο ποσό των  171,99 ευρώ , σε 240 δόσεις, η δε μητέρα να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ ,συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ,
Τέλος , υπάρχει "κούρεμα του χρέους κατά  49% και 55% αντίστοιχα και για τους δύο κληρωνόμους του αποβιώσαντος δανειολήπτη.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


   Ιωάννα Μελάκη


--

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: