Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Χορήγηση Προσωρινής Διαταγής, για χρεωμένο ζευγάρι, από το Ειρηνοδικείο Βάμου"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-8-2016
ΑΚΌΜΑ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Νέα προσωρινή διαταγή,  από το Ειρηνοδικείο Βάμου, έδωσε σε δύο ταλαιπωρημένους οφειλέτες (συζύγους) τη δυνατότητα να δικαιωθούν και να ρυθμίσουν σε πρώτο στάδιο τις οφειλές τους , σε μία τράπεζα,συνολικής απαίτησης 34.797,14 ευρώ, είτε ως οφειλέτης ,είτε ως εγγυητής,καταβάλλοντας μία μικρή δόση των 40 ευρώ, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της υποθέσεώς τους, (27-1-2019), ενώ παράλληλα   προστατεύουν το σύνολο της περιουσίας τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας οι εν λόγω δανειολήπτες είναι μέλη της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης τους ,  στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσαν πλέον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για συζύγους
Το  εισόδημα του συζύγου, περίπου 639 ευρώ, /έτος
Το εισόδημα της συζύγου  855,00 ευρώ από εργασία ως εποχιακή ξεν/λος
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι
1. Μονοκατοικία 80,85 τ.μ
2. Δασική έκταση 3514,00 τ.μ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια είναι
1. Διαμέρισμα 81,00 τ.μ. κυριότητας κατά 50%
Το Ειρηνοδικείο του Βάμου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  οι δανειολήπτες, πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους ,  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των αιτούντων.
3) Διατάσσει την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των  οφειλετών ,μέχρι την συζήτηση  της κυρία αίτησης, κατά την ορισθείσα   δικάσιμο της 27-1-2019.
4) Ορίζει μηνιαία καταβολή 40 ευρώ,  έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο του Βάμου είναι  σημαντική , για τους   υπερχρεωμένους συζύγους είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους, στην εν λόγω νομοθεσία
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: