Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Πλήρη προστασία των περιουσιακών στοιχείων για εποχική ξενοδοχουπάλληλο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-07-2016
Προσωρινή Διαταγή από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας
Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απευθύνθηκε δανειολήπτρια από την Ιεράπετρα χρεομένη σε τρεις τράπεζες, με 4 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού χρέωσης 45.277,28 ευρώ, για να προστατεύσει την περιουσία της από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών,ρυθμίζοντας το χρεος της καθώς αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις δόσεις των δανείων της με την χρηματική ρευστότητα που διέθετε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών ,της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης της ,  στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για διαζευγμένη καταναλώτρια, μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων , η οποία εργάζεται εποχιακά ως ξενοδοχοϋπάλληλος.
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η δανειολήπτρια φθάνει στα 400 ευρώ/μήνα
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια είναι
1.κυρία κατοικία 102 τ.μ ετος 1992 ,κυριότητας 100%
2. διαμέρισμα 70 τ.μ ετος 1975,κυριότητας100 %
3. βοηθητικοί χώροι 25τμ , κυριότητας50%
4. έχει συνολικά 4 αγροτεμάχια με ελιές  ,συν. επιφαν. 6000 τμ ( 500+2000+2500+1000)
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  η δανειολήπτρια, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχειν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της οφειλέτριας,
 3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης τη περιουσίας της δανειολήπτριας μέχρι την συζήτηση  της κυρία αίτησης, κατά την ορισθείσα μετ αναβολής δικάσιμο της 18-11-2016
 ,4)Ορίζει μηνιαία καταβολή 100 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστωτικές απαιτήσεις, έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Δικαστήριο της Ιεράπετρας, είναι  σημαντική , για την υπερχρεωμένη καταναλώτρια , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η δανειολήπτρια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: