Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση πλανοδίου μικροπωλητή, από το Ειρηνοδικείο Μοιρών"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 4-07-2014
Ο Πλανόδιος μικροπωλητής , με  μικρό κύκλο εργασιών, εντάσσεται στο νόμο 3869/2010 (ν. Κατσέλη) ως μικρο έμπορος, αυτό αποφάσισε το  Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου ,με την ημερ. 17-6-2014 απόφαση του  εντάσσοντας σαυτόν,  δανειολήπτρια μικρο έμπορο οπωρολαχανικών.

Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας η  εν λόγω μικρο έμπορος  δανειολήπτρια ,είναι μέλος, πρόκειται για έγγαμο καταναλώτρια ,ηλικίας   41  ετών , μητέρα  δύο ανηλίκων τέκνων , με σύζυγο επαγγελματία γυμναστή, η οποία είναι χρεωμένη σε μία   Τράπεζα, συνολικής οφειλής  464.187,35 ευρώ, είτε ως οφειλέτρια  η ίδια, είτε ως εγγυήτρια σε δάνεια του συζύγου της.
Εισόδημα που η ίδια διαθέτει  είναι 412 ευρώ μηνιαίως από την εργασία της ως μικροπωλητής.
Περιουσιακά στοιχεία  που η ίδια  διαθέτει  είναι:
α) 50% συνιδιοκτησία  115,00 τ.μ ακινήτου ( κύρια κατοικία)
β Εφτά αγροτεμάχια με 160 ελαιόδενδρα .
γ) Ι.Χ  επιβατικό όχημα  εμπορικής αξίας 2000 ευρώ περίπου
Ο σύζυγος  διαθέτει :
α) 50% συνιδιοκτησία 115,00 τ.μ κύρια κατοικία
β) κτίσμα ισογείου 158 ,00 τ.μ  επαγγελματική στέγη του ίδιου (γυμναστήριο)
γ) κτίσμα υπογείου  125.00  τ.μ (αποθήκη)
δ) Ι.Χ επιβατικό όχημα χαμηλής εμπορικής αξίας

Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η   δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),  πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α)ΔΈΧΕΤΑΙ την  αίτηση
  β)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την  αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ,κατά της δανειολήπτριας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης που έχει οριστεί η 28-03-2017
β))ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής  κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της αιτούσας ,προσωρινά για τρία  έτη, ήτοι μέχρι  στις 28-03-2017 , με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  την αιτούσα  να καταβάλλει  μηνιαίως    το ποσό των 100,00 ευρώ, προς την πιστώτρια Τράπεζα  ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, που ημερομηνία εκδίκασης έχει οριστεί στις 28-03-2017.
 Σημειωτέον  ότι, η  ίδια στην αίτηση της είχε προτείνει συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης και για  τις τρις συμβάσεις καταναλωτικών δανείων ποσό 246,00 ευρώ , ανταποκρινόμενο στο 10% της ενήμερης  δόσης των δανείων της, με το σκεπτικό κάλυψη  αυτης από  την  συνδρομή του συζύγου της αλλά και των γονιών τους ,τόσο στα έξοδα της διαβίωσης της οικογένειας, αλλά και στην πληρωμή των δόσεων του χρέους.
 
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως αρμόδια μεσολαβήτρια  Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται θετικότατη  , όχι  γιατί προφανώς , το Δικαστήριο  των Μοιρών Ηρακλείου , υπερέβη τις διατάξεις  της κείμενης νομοθεσίας, αλλά   το ότι η συνεργάτης δικηγόρος της Ένωσης , κ.Μαρία Δαριβιανάκη με την επιστημονική της δεξιότητα , "κατάφερε" να πείσει το Ειρηνοδικείο, ότι  η εν λόγω δανειολήπτρια  , δεν ενέχει εμπορική ιδιότητα,  με την έννοια του εμπόρου  αλλά του μικρο εμπόρου "Μικρέμποροι είναι  τα πρόσωπα που ασκούν εμπορικές πράξεις που αποκομίζουν από αυτές κέρδος  το οποίο όμως αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου  "και επομένως έχοντας την ιδιότητα του  φυσικού  προσώπου δικαιωματικά, εντάσσεται στις ευνοϊκές  διατάξεις του Νόμου 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013μεταγενέστερα.
Τέλος, ως αρμόδια και πιστοποιημένη εθνική ΄Ενωση ,τονίζουμε ότι ο Νόμος Κατσέλη υφίσταται, (δεν έχει καταργηθεί)  για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τους μικρο εμπόρους που ελεύθερα μπορούν να κάνουν χρήση, ρυθμίζοντας ιδιωτικά χρέη και χρέη προς Τράπεζες και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις "κουρεύοντας" αυτά.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: