Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Και ο πραγματογνώμονας εντάσσεται στο Νόμο Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  18-06-2014
"Ανάσα" διετίας για  χρεωμένο  πραγματογνώμονα από τα Χανιά
Νόμο δημιουργεί ,  η με ημερ.10-04-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, όπου το Δικαστήριο των Χανίων ,δέχεται την αίτηση δανειολήπτη πραγματογνώμονα, αφού ο δικαστής έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολ.Δ, χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή, παρά της μη συναίνεσης των πιστωτριών Τραπεζών.
Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας ο εν λόγω επιτηδευματίας δανειολήπτης, είναι μέλος, πρόκειται για έγγαμο καταναλωτή 60 ετών , πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων , με σύζυγο άνεργο, ο οποίος είναι χρεωμένος σε τρις Τράπεζες ,σε οκτώ πιστωτικά προϊόντα , συνολικής οφειλής 97.154,97 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  είναι:
α) κύρια κατοικία 75.00  τ.μ υποθηκευμένη
β) Δύο ,Ι.Χ χαμηλής εμπορικής αξίας
Για την σύζυγο:  Διαθέτει   αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα , και μικρό αγροτικό εισόδημα 92,30 Ευρώ ετησίως. 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),  πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της κύριας κατοικίας, της οικογένειας του δανειολήπτη, επιφάνειας 75 τ.μ ιδιοκτησίας του ίδιου, κατά ποσοστού 100%
β) ΔΙΑΤΗΡΕΊ την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος προσωρινά για δύο έτη, με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ) ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  τον αιτούντα, να καταβάλλει  μηνιαίως  επί μία διετία,  το ποσό των 50,00 ευρώ, προς τις πιστώτριες Τράπεζες  , και μετά την λήξη της διετίας ,επανασυζητήση της προσωρινής διαταγής
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται νόμος , εντασσόμενο στο νόμο Κατσέλη ως  μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  του  αιτούντα  και παράλληλα ρύθμιση του χρέους του   για μια διετία  και επανασυζητήση της προσωρινής διαταγής μετά το χρονικό πέρας αυτής  .
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: