Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Καταγγελία Τραπεζών για Κερδοσκοπικές Εφευρέσεις Εναντίον των Καταναλωτών"

Επειδή στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ έχουν κατατεθεί περίεργες πρακτικές Τραπεζών με μονόδρομο την αύξηση του κέρδους των, οφείλουμε να τις καταγγείλουμε, να τις τονίσουμε, να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και να τους επιστήσουμε την προσοχή τους.
Εκείνο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους μας είναι ότι οι Τράπεζες είναι επιχειρήσεις όπως όλες οι υπόλοιπες, χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα (μάρκετινγκ, έρευνα, διαφημίσεις κ.λ.π.) προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους, αλλά και να κερδίσουν, δεν είναι Κοινωνικά Ιδρύματα, με απλή γλώσσα πωλούν και αγοράζουν χρήμα. Πολλές αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες στις οποίες κάθε ένας από μας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διάκρισης, και επειδή πολλοί από μας δεν έχουμε την σχετική παιδεία στο Τραπεζικό Σύστημα, τους δίνουμε το βήμα για να στήσουν τις έξυπνες επενδυτικές και διαχειριστικές τους ικανότητες.
Καταγγέλλουμε λοιπόν την μέθοδο ως ανήθικη αλλά και ως μη νόμιμη για κάποιο ανίδεο καταναλωτή που κάποιες την χρησιμοποιούν και την ονομάζουν "επαναδανειοδότηση". Υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι έχουν προβεί σε δανειοδότηση για στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο και λόγω α ή β προβλήματος οι οφειλές τους έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες, οι σοφοί των Τραπεζών που γνωρίζουν την μέθοδο, ανοίγουν νέο δάνειο στον καταναλωτή με τρεχούμενο επιτόκιο, το κρατάνε το κεφάλαιο μέσα δεν του δίνουν λογαριασμό σε τίποτα και για τίποτα, βάζουν τον καταναλωτή και υπογράφει σύμβαση χωρίς να του δίνουν αντίγραφο της σύμβασης, και μόνοι τους πληρώνουν από το νέο δάνειο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, βάζοντας τόκο στον τόκο και ο δανειολήπτης ποτέ δεν ξεχρεώνει, όλο χρεώνεται, αλλά και η Τράπεζες δεν αγχώνονται γιατί γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να μην διαθέτει ρευστό χρήμα, αλλά θα του το πάρουν ρευστοποιώντας τα ακίνητα που έχει κληθεί να τους δηλώσει. Για κάθε καταγγελία στο Γραφείο Δανειοληπτών και στο τηλέφωνο 2821092666.
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: