Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας

Η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας αναγνωρίστηκε ως Καταναλωτικό Σωματείο με την υπ’ αριθμ. 184/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας και είναι δηλωμένο στο Μητρώο Καταναλωτικών Σωματείων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Εμπορίου) της Νομαρχίας Φλώρινας με α/α 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: