Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σημαντικές υπήρξαν οι προτάσεις ,για θέματα Αγοράς και Καταναλωτή, στο ΕΣΚΑ "

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  22-12-2016
Σημαντικές προτάσεις για θέματα Αγοράς και Καταναλωτή , τέθηκαν στο Συμβούλιο, ΕΣΚΑ, τόσο από τον Πρόεδρο του Οργάνου όσο και από τα μέλη αυτού ,Συνήγορο Καταναλωτή, Ενώσεις Καταναλωτών, Ένωση Τραπεζών, Ε.Φ.Ε.Τ, Γεν.Γραμματεα Ιδιωτ.Χρεους. Βασικά θέματα που τέθηκαν υπόψη του οργάνου οι προτάσεις ήταν:
Τροποποίηση του ν.2251/2014 ,  τροποποίηση ν.περι ενημέρωσης δανειοληπτών, αναμόρφωσης του ν."περι Επιτροπής Φιλ.Διακανονισμου", θεσμική στήριξη των Ενώσεων Καταναλωτών 
Αναλυτικά:Μια φορά την εβδομάδα (και όχι ανά δύο ημέρες που ισχύει σήμερα) θα επιτρέπεται στις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών να επικοινωνούν, με υπερχρεωμένους δανειολήπτες, ενώ οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που η ενημέρωση γίνεται από δικηγόρους.
  •  Οι σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας αποτελούν προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς που συνεδρίασε υπό τον γγ Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη. Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που προτείνονται θα θωρακίζεται η συχνότητα της ενημέρωσης (άπαξ εβδομαδιαίως) ακόμη και στις περιπτώσεις που ο πιστωτής έχει αναθέσει το έργο σε περισσότερες από μία εταιρίες ενημέρωσης. Γίνεται πιο αυστηρός ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη ώστε η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά με τον ίδιο ενώ θα εξαιρεθούν από τις διατάξεις περί μη όχλησης τους μεσημεριανές ώρες καθώς και από το πλαφόν στο πλήθος των επικοινωνιών τα νομικά πρόσωπα οφειλέτες. Σε σχέση με τους δικηγόρους οι οποίοι θα καλύπτονται στο εξής από το νόμο, για τυχόν παραβάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις στον πιστωτή πέρα από τις ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβάλλουν τα όργανα των δικηγορικών συλλόγων.
  • Στη συνεδρίαση εξετάστηκε επίσης το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των καταναλωτικών διαφορών και συγκεκριμένα η πρόοδος στη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) ανά την Ελλάδα.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, μετά από έξι χρόνια εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μόνο 75 Δήμοι έχουν συστήσει ΕΦΔ και από αυτούς μολονότι 28 είναι Δήμοι έδρας νομού.
  • Η πρόταση του Συνηγόρου είναι να προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρεωτική σύσταση ΕΦΔ από τους Δήμους της έδρας του νομού σε διάστημα ενός μήνα από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας καθώς η λειτουργία τους στο σύνολο των 325 Δήμων της χώρας δεν θεωρείται ρεαλιστικό να υλοποιηθεί.
Ο κ. Παπαδεράκης ,τόνισε σχετικά ότι η προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί στοίχημα για τη Γραμματεία, καθώς εξασφαλίζει την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και των δικαστηρίων προς αμοιβαίο όφελος προμηθευτών και καταναλωτών.
 Οσο αφορά, τα άλλα μέλή του ΕΣΚΑ, τους δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν επί των θεμάτων και του Φορέα που εκπροσωπούσαν .
 Πολλά θέματα μπήκαν στο τραπέζι, από μεριάς Επιτροπής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, έγινε ενημέρωση για την μη Πιστοποίηση  κάποιων Ενώσεων καταναλωτών.
Από μεριας Ενώσεων Καταναλωτών ,ζητήθηκε ομόφωνα ,η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ν. 2251/1994, άρθρο 10 ,ώστε να εξασφαλιστεί, η οικονομική βιωσιμότητα των ενώσεων καταναλωτων, ουσίας κατατέθηκε ψήφισμα των  ενώσεων καταναλωτών, το οποίο βγήκε από προηγούμενη συζήτηση τμεταξύ των Ενώσεων .
 Οσο αφορά, την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία συμμετέχει στο ΕΣΚΑ με την Πρόεδρο αυτής, κ.Μελάκη Ιωάννα
Υπηρξε εκ μέρους της κ.Μελάκη, "κραυγή καταγγελίας" τόσο για τις τραπεζικές πρακτικές, όσο και για την ακρίβεια των αγαθών , την παραπλάνηση των καταναλωτών ,με τις εικονικές διαφημησίσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Η κ. Μελάκη στον λόγο της ,τοποθετήθηκε  ακόμα  και  για την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτ. χρέους, την οποία θεωρεί σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο ,για  την συμβουλευτική των δανειοληπτών, το οποίο από μεριάς πολιτείας υπήρχε κενό.
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: