Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/11/ΕΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το παρόν email σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωση σας, το ΦΕΚ 1421/Β’/09-07-2015 που αφορά στην ΚΥΑ με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών στο ελληνικό Δίκαιο. Αρχείο pdf - 130 KB.

Aσημίνα Κυρτάτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή
Τμήμα Τμήμα Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους
και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές

Δεν υπάρχουν σχόλια: